O projekcie

Projekt organizacji „Obchodów 190. Learn more about slots zeus way. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami”koncentruje się na poszukiwaniu oraz budowaniu tożsamości lokalnej i więzi społecznych wśród mieszkańców Gminy Jeziorzany (do 1965 r. pod nazwą Łysobyki) poprzez odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii związanej z zaangażowaniem w walkę o niepodległość.

Projekt obejmuje działania:

1. Organizację uroczystości rocznicowych w lesie położonym na terenie miejscowości Przytoczno.

2. Opracowanie i wykonanie publikacji historycznej.

3. Wygłoszenie odczytu w formie prelekcji dotyczącej Powstania Listopadowego i Bitwy pod Łysobykami.

4.Organizację konkursu plastycznego o zasięgu regionalnym.

Ogólna koncepcja, cele i założenia projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z dążeniem Polaków do odzyskana niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez zorganizowanie Obchodów 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami jako jednej z bitew Powstania Listopadowego. Realizacja zadania wynika z diagnozy potrzeb wśród mieszkańców, przeprowadzonej w formie obiegowej. Zadanie stanowi równocześnie kontynuację i wsparcie inicjatywy społeczności lokalnej, której staraniem oznaczono miejsce upamiętnienia Bitwy pod Łysobykami w Lesie Przytockim i organizowano poprzednie obchody rocznicowe. Realizacja projektu pozwoli na edukacyjną historyczną wszystkich beneficjentów końcowych poprzez 2 prezentacje uzbrojenia i umundurowania oraz taktyki walki poddziałów artylerii z okresu powstania listopadowego, wykonywanych przez 2 wyspecjalizowane grupy rekonstrukcji historycznej. Dzieci i młodzież zachęcimy ponadto do zainteresowania historią tego okresu poprzez udział w konkursie plastycznym związanym z opisem źródłowym walk.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Jeziorzany oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach.

Obchody 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami – Realizacja zadania dofinansowana z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022