Rekonstruktorzy

Linki do grup rekonstrukcyjnych

Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”

https://www.facebook.com/SAD.Arsenal/

16 Pułk Piechoty Liniowej 1831 (Stowarzyszenie „Nasza Historia” z Opola

Lubelskiego)

https://www.facebook.com/16-Pu%C5%82k-Piechoty-Liniowej-1831-101322641422391/