Źródła historyczne

Powstanie listopadowe 1830-1831 (do poczytania i poszerzenia wiedzy o powstaniu)

Pamiętniki generała Prądzyńskiego. T. 1

https://sbc.org.pl/Content/25747/download/

Pamiętniki generała Prądzyńskiego. T. 2

https://sbc.org.pl/Content/26302/download/

Pamiętniki generała Prądzyńskiego. T. 3

https://sbc.org.pl/Content/25226/download/

Pamiętniki generała Prądzyńskiego. T. 4

https://sbc.org.pl/Content/25533/download/

Pamiętniki generała Prądzyńskiego. T. 5. Geneza Powstania Listopadowego https://sbc.org.pl/Content/25951/download/

Pamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętnikowa (1787-1831) pułkownika Franciszka Salezego Gawrońskiego https://www.wbc.poznan.pl/Content/66578/download/

Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r.

1831, Gembarzewski, Bronisław (1872-1941) https://obc.opole.pl/Content/11774/download/

Pamiętniki z roku 1830-1831 ś. p. generała Ignacego Skarbka-Kruszewskiego (herbu Habdank), byłego dowódzcy 5-go pułku ułanów polskich, podczas emigracyi dowódzcy dywizyi lekkiej kawaleryi w wojsku belgijskiem wydanych przez córkę Karolinę z Kruszewskich Grabiańską w Krakowie 1890 https://obc.opole.pl/Content/9045/download/

Armja Królestwa Polskiego: (1815-1830), Tokarz, Wacław (1873-1937) https://obc.opole.pl/Content/9656/download/

Obrazy z dziejów wojska polskiego, Tokarz, Wacław (1873-1937) https://obc.opole.pl/Content/6897/download/

Wojsko polskie: Księstwo Warszawskie: 1807-1814, Gembarzewski, Bronisław

(1872-1941)

https://www.dbc.wroc.pl/Content/9391/download/

https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=9391

https://polona.pl/item/wojsko-polskie-ksiestwo-warszawskie-1807-1814,MjcwNDk2NjE/6/#info:metadata

Wojsko polskie: Królestwo Polskie: 1815-1830, Gembarzewski, Bronisław

(1872-1941)

https://www.dbc.wroc.pl/Content/9392/download/

Tytuł: Wojsko polskie: Królestwo Polskie: 1815-1830 Autor: Gembarzewski, Bronisław (1872-1941) https://www.dbc.wroc.pl/Content/9392/download/

Album wojska polskiego z 1831 roku: zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Jul. Kossaka, W. Eliasza, W. Mottego i innych artystów

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=15333

https://pbc.gda.pl/publication/2646

Tytuł: Opisanie bitwy grochowskiej Autor: Chrzanowski, Wojciech

(1793-1861)

https://obc.opole.pl/Content/11489/download/

Polska piechota „strzelała znacznie spokojniej i celniej od rosyjskiej”

Armia doby Królestwa Kongresowego – ach, cóż to było za wojsko!

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,1483,historiomat_armia_doby_krolestwa_kongresowego.html

J. U. Niemcewicza pamiętniki z 1830-1831 roku, Niemcewicz, Julian Ursyn

(1758-1841)

https://obc.opole.pl/Content/12220/download/

Powstanie listopadowe. Wcale nie musieliśmy przegrać https://klubjagiellonski.pl/2019/12/21/powstanie-listopadowe-wcale-nie-musielismy-przegrac/

PRĄDZYŃSKI Ignacy – Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831.

https://polona.pl/item/pamietnik-historyczny-i-wojskowy-o-wojnie-polsko-rosyjskiej-w-roku-1831,MjQwOTc2/5/#index